Nếu ai đã trót yêu Hà Nội, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước một Hà Nội về đêm vừa ồn ã ...