Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và cũng là thành phố có mật độ dân cư cao. Vì ...